Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου

Ωράριο Λειτουργίας  Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 08:30-15:00

Εισιτήρια  Ολόκληρο: €3, Μειωμένο: €1,5

Μ. Βερνάρδου 28-30, 74100, Ρέθυμνο
28310-23398
28310-23667