Εργοστάσιο Ανεμογιάννη

Στην άκρη της παραλίας του Λογγού δεσπόζει το παλιό εργοστάσιο του Ανεμογιάννη. Στο εγκαταλελειμένο πλέον κτίριο λειτουργούσαν άλλωτε ελαιοτριβείο και σαπωνοποιείο.