Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού Ιθάκης

τεγάζει ευρήματα από τη βόρεια Ιθάκη που χρονολογούνται από τη πρωτο-ελλαδική ως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Το κτήριο κατασκευάσθηκε το 1933. Το1994 έγινε αναμόρφωση της έκθεσης και εργασίες επισκευών του Μουσείου. Τα περισσότερα ευρήματα προέρχονται από τις ανασκαφές που έγιναν στο Σπήλαιο του Λοίζου και στα Πηλικάτα από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Το σπήλαιο είχε κυρίως λατρευτικό χαρακτήρα . Στα Πηλικάτα ερευνήθηκαν λείψανα προϊστορικού οικισμού, ο οποίος χρονολογείται από την ΠΕ περίοδο.

Αρχαιολογικό Μουσείο ΣταυρούΑπό τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι:

  • Τμήματα από μεγάλους χάλκινους τρίποδες από το Σπήλαιο της Πόλης, 9ος - 8ος αιώνας π.Χ.
  • Πήλινο πινάκιο με παράσταση πετεινού από το Σπήλαιο της Πόλης , 7ος αιώνας π.Χ. (Κορινθιακό).
  • Θραύσματα πήλινης μάσκας του 1ου ή 2ου αιώνα μ.Χ. που φέρει εγχάρακτη την επιγραφή ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ.
  • Ανάγλυφο με παράσταση Νυμφών που χορεύουν από το Σπήλαιο της Πόλης. Ελληνιστική περίοδος.

Ωράριο επισκέψεων

  • Τρίτη - Κυριακή, 08:30-15:00
Σταυρός, Ιθάκη
2674031305
6945840055