Καταχωρήσεις - Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστεία

6
Εμπορειό, Σαντορίνη
Περίσσα, Σαντορίνη

Τηλέφωνο

2286081720
2286085120 (Περίσσα)
13
Χαρ. Ιγγλέση 24, Αργοστόλι, Κεφαλλονιά
Αντώνη Τρίτση 105, Αργοστόλι

Τηλέφωνο

2671102577
2671022501 (Τρίτση)